PAKALPOJUMI

Auditorfirma Invest-Riga piedāvā:

  • Zvērinātu revidentu pakalpojumus;
  • Nodokļu konsultācijas;
  • Konsultācija finanšu un ekonomiskajos jautājumos;
  • Grāmatvedības apkalpošanu;
  • Nekustāmo īpašumu vērtēšanu;
  • Visa veida kustāmās mantas vērtēšanu;
  • Biznesa un nemateriālo īpašumu novērtēšanu;
  • Uzņēmumu padziļinātu izpēti (Due Diligence).
  • Biznesa sistēmu dizaina izstrāde UI/UX design